مقالات و پایان نامه ها

منابع و ماخذ مقاله b (700)

واحد نراقتعهد نامه اصالت رساله یا پایان نامهاینجانب مریم فیروزی آرانی دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته در رشته مدیریت بازرگانی که در تاریخ 29/11/90 از پایان نامه / رساله خود تحت عنوان “نقش آموزشهای ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

منابع و ماخذ مقاله b (699)

2-2-4- بیکن و جامعه آرمانی اش182-2-5- هارینگتون و مدینه فاضله192-2-6- کارل مآن‌هایم و اتوپیا192-2-7- آرمان‌شهر فارابی202-3- مدینه فاضله در عرصه ادبیات222-3-1- مدینه فاضله اساطیری232-3-1-1- آرمان‌شهرهای اهورایی242-3-1-2- آرمان‌شهر‌های اهرمنی282-3-3- آرمان‌شهر ادبی322-3-3-1- اشتراکات آرمان‌شهر‌های ادبی36فصل سوم: اندیشه ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

پایان‌نامه b (698)

خاورمیانه بزرگ……………………………………………………………………………………………………. 48سیر تحولات سه سال اخیر سوریه……………………………………………………………………………. 49بخش دوم : نیروهای فرامرزی بحران سوریه………………………………………………………………… 57مبحث اول : مخالفان نظام سوریه……………………………………………………………………………. 571-عربستان……………………………………………………………………………………………………. 572-امریکا……………………………………………………………………………………………………. 603-اسرائیل……………………………………………………………………………………………………. 634-ترکیه……………………………………………………………………………………………………. 65 سایت منبع 5-قطر………………………………………………………………………………………………………………. 68مبحث دوم : موافقان نظام سوریه……………………………………………………………………………. ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

تحقیق رایگان b (697)

110جدول شماره 4-21: امتیازِ کلِ معیارهای نتایج از وضعیت موجود مدیریت فناوری اطلاعات در کتابخانههای دانشگاه علوم پزشکی جندیشاپور……………………………………………………………………………………110جدول شماره 4-22: امتیازِ کلِ وضعیت موجود مدیریت فناوری اطلاعات در کتابخانههای هر دو دانشگاه …….111جدول شماره ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

تحقیق رایگان b (696)

2-9-1 ارزش گذاری منابع طبیعی در اقتصاد ملی362-9-2 توسعه پایدار372-10 گردشگری382-10-1 انگیزه های سفر402-10-2 گونه های گردشگری412-10-3 گردشگری از نظر مکان مقصد422-11 گردشگری پایدار452-12 نمونه ای دیگر از اجرای توریسم پایدار512-12-1 راهکارهای توریسم پایدار آفریقای ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

منابع و ماخذ تحقیق b (695)

2-2-4-1-1- گرایش به خلاقیت292-2-4-1-2- توفیق طلبی (نیاز به موفقیت)292-2-4-1-3- برخورداری از مرکز کنترل درونی30عنوان صفحه2-2-4-1-4- ریسک پذیری302-2-4-1-5- تحمل ابهام302-2-4-1-6- استقلال طلبی312-3- تاریخچه کارآفرینی312-4- وضعیت کارآفرینی در ایران و جهان342-4-1- وضعیت کارآفرینی در ایران342-4-2- تجارب کارآفرینی ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

منبع پایان‌نامه ارشد b (694)

2-?. خوشه‌بندی ترکیبی332-?-1. ایجاد تنوع در خوشه‌بندی ترکیبی342-?-1-1. استفاده از الگوریتم‌های مختلف خوشه‌بندی ترکیبی352-?-1-2. تغییر پارامترهای اولیه خوشه‌بندی ترکیبی352-?-1-3. انتخاب یا تولید ویژگی‌های جدید362-?-1-4. انتخاب زیرمجموعه‌ای از مجموعه داده اصلی362-?-2. ترکیب نتایج با تابع توافقی372-?-2-1. ادامه مطلب…

By 92, ago