واحد نراق
تعهد نامه اصالت رساله یا پایان نامه
اینجانب مریم فیروزی آرانی دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته در رشته مدیریت بازرگانی که در تاریخ 29/11/90 از پایان نامه / رساله خود تحت عنوان “نقش آموزشهای فنی و حرفه ای در توسعه کارآفرینی در استان اصفهان (مطالعه موردی: شهرستان کاشان) “
با کسب نمره و درجه کارشناسی ارشد (M.A) دفاع نموده ام بدینوسیله متعهد می شوم:
1) این پایان نامه / رساله حاصل تحقیق و پژوهش انجام شده توسط اینجانب بوده و در مواردی که از دستاوردهای علمی وپژوهشی دیگران (اعم از پایان نامه، کتاب، مقاله و…..) استفاده نموده ام، مطابق ضوابط و رو یه موجود، نام منبع مورد استفاده و سایر مشخصات آن را در فهرست مربوط ذکر و درج کرده ام.
2) این پایان نامه / رساله قبلا برای دریافت هیچ مدرک تحصیلی (هم سطح، پایین تر یا بالاتر) در سایر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ارائه نشده است.
3) چنانچه بعد از فراغت تحصیل قصد استفاده و هرگونه بهره برداری اعم از چاپ کتاب، ثبت اختراع و …. از این پایان نامه داشته باشم، از حوزه معاونت پژوهشی واحد مجوزهای مربوطه را اخذ نمایم.
4) چنانچه در هر مقطعی زمانی برخلاف موارد فوق ثابت شود ، عواقب ناشی از آنرا می پذیرم و واحد دانشگاهی مجاز است با اینجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرک تحصیلی ام هیچگونه ادعایی نخواهم داشت.
نام ونام خانوادگی : مریم فیروزی آرانی
تاریخ وامضاء :
” من لم یشکر المخلوق لم یشکرالخالق”
ستایش خدای را که از روی کرم پدر و مادری فداکار نصیبم ساخته تا در سایه درخت پر بار وجودشان بیاسایم و از ریشه آنها شاخ و برگ گیرم و از سایه وجودشان در راه کسب علم و دانش تلاش نمایم. آموزگارانی که برایم زندگی بودن و انسان بودن را معنا کردند. از خانواده عزیزم که رنج و زحمت مرا در کمال صبر و شکیبایی متحمل شده و در تمامی مراحل یار و یاورم بوده اند قدردانی می نمایم و از خداوند متعال توفیق جبران زحمات دلسوزانه آنها را خواستارم.
و اما بعد؛
ستایش مر آنان که در این راه بس پر نشیب و فراز، همراه و دلنشین شدند، با چون منی که دچار دریایی بودم، پس متلاطم. سخن کوتاه و همین بس،‌ بوسه ای بر دستان استادان راه سعی و سعادت؛،
استاد راهنما جناب آقای دکتر عسگری و استاد مشاورم جناب آقای دکتر صباغیان
و مشاور آماری این پروژه, جناب آقای دکتر بوجاری
که در طول انجام این پروژه از کمک های بی شائبه ایشان برخوردار بودم
اساتیدی که علاوه بر مدیریت به من صبر، پشتکار و تواضع آموختند،

و مدیر گروه محترم گروه مدیریت، جناب آقای دکتر بهرامی
به خاطر دلسوزی ها، بذل توجه و همیاری ارزشمندشان.
همچنین از اساتید محترم جناب آقای دکتر بهرامی و جناب آقای دکتر رسولی نژاد که زحمت داوری
این مجموعه را تقبل کرده اند کمال سپاسگزاری را بنمایم.
در نهایت از تمامی اساتیدی که افتخار شاگردی آنها را داشتم و همه پرسنل گروه مدیریت این دانشگاه قدردانی می نمایم.
مریم فیروزی آرانی
زمستان 1389

تقدیم به

دو وجود مقدس،
فرشتگان خدا بر روی زمین،‌
آن دو که نسیم نفسشان
عطر نسترن ها را دارد و
به همه دنیا می ارزد؛

پدر و مادرم

می ستایم این دو موهبت ستودنی را
که به راستی ستودنی ترینند.
فهرست مطالب
عنوانشماره صفحه
چکیده1
مقدمه2

فصل اول: کلیات تحقیق
1-1- شرح و بیان مسئله4
1-2- اهمیت و ضرورت تحقیق6
1-3- اهداف تحقیق8
1-4- سوالات تحقیق9
1-5- فرضیات تحقیق9
1-6- قلمرو تحقیق9
1-7- روش کار تحقیق10
1-8- تاریخچه و سابقه موضوع تحقیق (پیشینه تحقیق)10
1-8-1- پیشینه تحقیق در داخل کشور10
1-8-2- پیشینه تحقیق در خارج کشور14
1-9- تعریف واژه ها و اصطلاحات14
1-10- ساختار فصول آینده17
خلاصه18

فصل دوم: ادبیات تحقیق
مقدمه20
بخش اول:
1-1- سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور21
1-2- پیام آرم سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور21
1-3- فلسفه آموزش22
1-4- اهـداف و نـگـرش سـازمـان22
1-5- تعریف آموزشهای فنی و حرفه ای23
1-6- اصول و مبانی آموزش های فنی و حرفه ای24
1-7- ضرورت توجه به شکل گیری آموزش های فنی و حرفه ای26
1-8- آموزش، مهارت و اشتغال27
1-9- آثار تحولات جدید اقتصادی و اجتماعی بر آموزش های فنی و حرفه ای29
1-9-1- نقش آموزش های فنی و حرفه ای در سیاست31
1-9-2- نقش فرآیندی (Process role) آموز های فنی و حرفه ای31
1-9-3- نقش جامعه پذیری سیاسی آموزش های فنی و حرفه ای32
1-10- لزوم توجه به کیفیت در آموزش های فنی و حرفه ای33
1-10-1- آلمان33
1-10-2- آفریقای جنوبی34
1-10-3- ایالات متحده آمریکا34
1-10-4- بریتانیا34
1-10-5- نیوزلند35
1-12- تفاهم نامه همکاری آموزشی35

بخش دوم:
2-1- تعاریف کارآفرین36
2-2- تعاریف کارآفرینی37
2-3- سیر تاریخی مفهوم کارآفرینی38
2-3-1- دوره اول: قرن 15، 16 میلادی “صاحبان پروژه های بزرگ”38
2-3-2- دوره دوم38
2-3-3- دوره سوم38
2-3-4- دوره چهارم39
2-3-5- دوره پنجم39
2-4- ویژگی های کارآفرینان39
2-4-1- ویژگیهای شخصیتی کارآفرین ها40
2-4-2- ویژگی های رفتاری کارآفرین ها40
2-4-2-1- ویژگیهای مرتبط با سابقه و پیشینه40
2-4-2-2- ویژگی های تجربی41
2-5- اهمیت و ضرورت آموزش کارآفرینی41
2-6- انواع وظایف واقعی کارآفرینی44
2-7- انواع کارآفرینی44
2-7-1- فردی44
2-7-2- گروهی45
2-8- ارتباط خلاقیت و نوآوری با کارآفرینی46
2-9- کارآفرین چگونه کارآفرینی می کند؟47
2-10- مهارت های کارآفرینی48
2-10-1- مهارت های شخصی کارآفرینی49
2-10-2- مهارت های مدیریتی کارآفرینی49
2-10-3- مهارت های فنی کارآفرینی49
2-11- متغیرهای مهارت های کارآفرینی50
2-11-1- متغیرهای مهارت های شخصی کارآفرینی50
2-11-2- متغییرهای مهارت های مدیریتی کارآفرینی52
2-11-3- متغیرهای مهارت های فنی کارآفرینی54
2-12- جایگاه کارآفرینی از دیدگاه دانشمندان علوم مختلف57
2-12-1- دیدگاه دانشمندان علوم اقتصادی57
2-12-2- دیدگاه محققین علوم رفتاری نسبت به کارآفرینی59
2-12-3- دیدگاه دانشمندان مدیریت نسبت به کارآفرینی60
2-13- عوامل مؤثر بر فرآیند کارآفرینی62
2-14- عوامل مؤثر بر اثربخشی دوره های آموزش کارآفرینی63
2-15- آموزش و ترویج کارآفرینی64
2-16- تحصیل کارآفرینی- شیوه های آموزشی64
2-17- دانشگاه کارآفرین65
2-18- سابقه کارآفرینی در ایران67
2-19- فرهنگ کارآفرینی در ایران68
2-20- اقدامات انجام شده در ایران جهت کارآفرینی71
2-20-1- کارآفرینی و اقتصاد71
2-20-2- کارآفرینی و رشد اقتصادی72
2-20-3- کارآفرینی و رشد فن آوری72
2-20-4- کار آفرینی و اشتغال72
2-20-5- کارآفرینی و خصوصی سازی73
2-21- کسب و کار چیست؟75
2-22- مزایای ایجاد کسب و کارهای کوچک76
2-23- چرخه ی حیات کسب و کارهای کارآفرینانه77
2-24- چرخه عمر کارآفرینی- استراتژی آغاز یک کسب و کار79

فصل سوم: روش شناسی تحقیق
مقدمه82
3-1- روش تحقیق83
3-2- جامعه آماری84
3-3- شیوه نمونه گیری و حجم نمونه84
3-4- روش گردآوری داده ها85
3-5- پرسشنامه86
3-6- روایی و پایایی پرسشنامه87
3-6-1- روایی پرسشنامه (اعتبار)87
3-6-2- پایایی پرسشنامه (اعتماد)87
3-7- سوالات تحقیق88
3-8- متغیرهای تحقیق88
3-9- مدل ترسیمی تحقیق89
3-10- روش های آماری مورد استفاده89
3-10-1- آزمون t تک نمونه90
3-10-2- آزمون t مستقل90
3-10-3- آزمون تحلیل واریانس یک عامله90
3-10-4- آزمون LSD90
3-10-5- آزمون فریدمن91
خلاصه91

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه93
4-1- آمار توصیفی متغیرهای جمعیت شناختی پاسخ دهندگان93
4-1-1- جنسیت93
4-1-2- سن94
4-1-3- تحصیلات95
4-2- استفاده از تحلیل آماری برای تایید گروه بندی اولیه پرسشنامه شخصیتی نئو96
4-3- آمار توصیفی سوالات تحقیق97
4-4- بررسی آمار توصیفی مربوط به هر یک از سوالات پرسشنامه103
4-5- تجزیه و تحلیل داده ها133

4-6- یافته های جانبی135
4-6-1- جنسیت136
4-6-2- سن137
4-6-3- تحصیلات138
4-7- رتبه بندی سوالات تحقیق139
4-8- مدل نهایی تحقیق140
خلاصه141

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
مقدمه143
5-1- خلاصه تحقیق144
5-2- یافته های تحقیق145
5-2-1- یافته های اصلی تحقیق145
5-2-2- یافته های جانبی تحقیق146
5-3- محدودیت های تحقیق147
5-4- پیشنهادها147
5-4-1- پیشنهادهای اصلی147
5-4- 2- پیشنهاداتی جهت تحقیقات آتی148
فهرست منابع فارسی149
فهرست منابع انگلیسی152
ضمائم155
چکیده انگلیسی158
صفحه عنوان به زبان انگلیسی160

فهرست جدول ها
عنوانشماره صفحه
جدول 2-1- نقش های کارآفرینان از دید برخی اقتصاددآنان59
جدول2-2- ویژگی های شخصیتی کارآفرینان از دید برخی از محققین علوم رفتاری60
جدول 2-3- جدول تغییرات مورد انتظار در موسسات خصوصی شده با توجه به کارآفرینی75
جدول 3-1- طیف لیکرت86
جدول 3-2- سوالات پشتیبانی کننده مربوط به هر یک از متغیرهای تحقیق86
جدول 3-3- مدل ترسیمی تحقیق89
جدول 4-1- توزیع فراوانی جنسیت پاسخ دهندگان93
جدول 4-2- توزیع فراوانی سن پاسخ دهندگان94
جدول 4-3- توزیع فراوانی تحصیلات پاسخ دهندگان95
جدول 4-4- جدول مرتب شده تحلیل عاملی با استفاده از روش واریماکس96
جدول 4-5- بررسی آمار توصیفی مربوط به مولفه ویژگیهای شخصیتی کارآفرینان98
جدول 4-6- بررسی آمار توصیفی مربوط به مولفه ویژگیهای رفتاری کارآفرینان99
جدول 4-7- بررسی آمار توصیفی مربوط به مولفه آموزشهای فنی و حرفه ای کارآفرینان100
جدول 4-8- بررسی آمار توصیفی مربوط به مولفه مهارت های کارآفرینان101
جدول 4-9- بررسی آمار توصیفی مربوط به مولفه ویژگیهای کسب و کار کارآفرینان102
جدول 4-10- آمار توصیفی مربوط به سوال 1103
جدول 4-11- آمار توصیفی مربوط به سوال2 104
جدول 4-12- آمار توصیفی مربوط به سوال 3105
جدول 4-13- آمار توصیفی مربوط به سوال 4106

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

جدول 4-14- آمار توصیفی مربوط به سوال 5107
جدول 4-15- آمار توصیفی مربوط به سوال 6108
جدول 4-16- آمار توصیفی مربوط به سوال 7109
جدول 4-17- آمار توصیفی مربوط به سوال 8110
جدول 4-18- آمار توصیفی مربوط به سوال 9111
جدول 4-19- آمار توصیفی مربوط به سوال 10112
جدول 4-20- آمار توصیفی مربوط به سوال 11113
جدول 4-21- آمار توصیفی مربوط به سوال 12. 114
جدول 4-22- آمار توصیفی مربوط به سوال 13115
جدول 4-23- آمار توصیفی مربوط به سوال 14116
جدول 4-24- آمار توصیفی مربوط به سوال 15117
جدول 4-25- آمار توصیفی مربوط به سوال 16118
جدول 4-26- آمار توصیفی مربوط به سوال 17119
جدول 4-27- آمار توصیفی مربوط به سوال 18120
جدول 4-28- آمار توصیفی مربوط به سوال 19121
جدول 4-29- آمار توصیفی مربوط به سوال 20122
جدول 4-30- آمار توصیفی مربوط به سوال 21123
جدول 4-31- آمار توصیفی مربوط به سوال 22124
جدول 4-32- آمار توصیفی مربوط به سوال 23125
جدول 4-33- آمار توصیفی مربوط به سوال 24126
جدول 4-34- آمار توصیفی مربوط به سوال 25127
جدول 4-35- آمار توصیفی مربوط به سوال 26128
جدول 4-36- آمار توصیفی مربوط به سوال 27129
جدول 4-37- آمار توصیفی مربوط به سوال 28130
جدول 4-38- آمار توصیفی مربوط به سوال 29131
جدول 4-39- آمار توصیفی مربوط به سوال 30132
جدول 4-40- فرضیه اول تحقیق133
جدول 4-41- فرضیه دوم تحقیق133
جدول 4-42- فرضیه سوم تحقیق134
جدول 4-43- فرضیه چهارم تحقیق134
جدول 4-44- فرضیه پنجم تحقیق135
جدول 4-45- بررسی معنادار بودن اختلاف میانگین بین سوالات تحقیق بر اساس جنسیت136
جدول 4-46- بررسی معنادار بودن اختلاف میانگین بین سوالات تحقیق بر اساس سن137
جدول4-47- بررسی معنادار بودن اختلاف میانگین بین سوالات تحقیق بر اساس تحصیلات138
جدول4-48- رتبه بندی سوالات تحقیق139

فهرست اشکال و نمودارها
عنوانشماره صفحه
نمودار 2-1- آثار تحولات جدید اقتصادی و اجتماعی بر آموزش های فنی و حرفه ای30
نمودار 2-2- نمودار فرایند کارآفرینی46
نمودار 2-3- ویژگی های کارآفرینی از دیدگاه دانشمندان مدیریت61
نمودار2-4- مراحل ایجاد و توسعه ی کسب و کار78
نمودار 4-1- توزیع فراوانی جنسیت پاسخ دهندگان93
نمودار 4-2- توزیع فراوانی سن پاسخ دهندگان94
نمودار 4-3- توزیع فراوانی تحصیلات پاسخ دهندگان95
نمودار 4-4- نمودار کفایت نمونه گیری KMO97
نمودار 4-5- آمار توصیفی مربوط به سوال 1103
نمودار 4-6- آمار توصیفی مربوط به سوال2104
نمودار 4-7- آمار توصیفی مربوط به سوال 3105
نمودار 4-8- آمار توصیفی مربوط به سوال 4106
نمودار 4-9- آمار توصیفی مربوط به سوال 5107
نمودار 4-10- آمار توصیفی مربوط به سوال 6108
نمودار 4-11- آمار توصیفی مربوط به سوال 7109
نمودار 4-12- آمار توصیفی مربوط به سوال 8110
نمودار 4-13- آمار توصیفی مربوط به سوال 9111
نمودار 4-14- آمار توصیفی مربوط به سوال 10112
نمودار 4-15- آمار توصیفی مربوط به سوال 11113
نمودار 4-16- آمار توصیفی مربوط به سوال 12114
نمودار 4-17- آمار توصیفی مربوط به سوال 13115
نمودار 4-18- آمار توصیفی مربوط به سوال 14116
نمودار 4-19- آمار توصیفی مربوط به سوال 15117
نمودار 4-20- آمار توصیفی مربوط به سوال 16118
نمودار 4-21- آمار توصیفی مربوط به سوال 17119
نمودار 4-22- آمار توصیفی مربوط به سوال 18120
نمودار 4-23- آمار توصیفی مربوط به سوال 19121
نمودار 4-24- آمار توصیفی مربوط به سوال 20122
نمودار 4-25- آمار توصیفی مربوط به سوال 21123
نمودار 4-26- آمار توصیفی مربوط به سوال 22124
نمودار 4-27- آمار توصیفی مربوط به سوال 23125
نمودار 4-28- آمار توصیفی مربوط به سوال 24126
نمودار 4-29- آمار توصیفی مربوط به سوال 25127
نمودار 4-30- آمار توصیفی مربوط به سوال 26128
نمودار 4-31- آمار توصیفی مربوط به سوال 27129
نمودار 4-32- آمار توصیفی مربوط به سوال 28130
نمودار 4-33- آمار توصیفی مربوط به سوال 29131
نمودار 4-34- آمار توصیفی مربوط به سوال 30132
نمودار 4-35- نمودار رتبه بندی سوالات تحقیق139
شکل 4-1- مدل ترسیمی نهایی تحقیق140

چکیده:
امروزه عصر منابع طبیعی , جای خود را به عصر دانش , فناوری , کارآفرینی و نوآوری داده است, بر این اساس به کارگیری فرصت ها و پتانسیل های ناشی از عوامل مذکور در اولویت اصلی برنامه ها و استراتژی های کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته قرار دارد , به گونه ای که یکی از پایه ها و بنیان های توسعه کارآفرینی کارآفرینان می باشند , افرادی که با اتکاء به توان ذهنی , بکارگیری نوآوری به همراه پذیرش ریسک معقول, شجاعت, قاطعیت و مسئولیت پذیری زمینه اعتلای جامعه , رشد اقتصادی سریع و توسعه پایدار کشور خویش را فراهم می نمایند. هدف اصلی از نگارش تحقیق حاضر, بررسی نقش آموزشهای فنی و حرفه ای در توسعه کارآفرینی در شهرستان کاشان می باشد, هدف مذکور به وسیله متغیرهایی نظیر ویژگیهای شخصیتی کارآفرینان, ویژگیهای رفتاری کارآفرینان, آموزش های فنی وحرفه ای , مهارت های فنی و حرفه ای , کسب و کار جدید , به عنوان سوال های تحقیق مورد آزمون قرار گرفته است. این تحقیق از نوع توصیفی – پیمایشی و از نوع تحقیق همبستگی است و روش گردآوری مباحث نظری آن کتابخانه ای بوده و داده های آن به صورت نمونه گیری از جامعه بزرگتر به وسیله پرسشنامه به دست آمده است. جامعه آماری این تحقیق را آموزش دیدگان مهارتهای مختلف سازمان فنی و حرفه ای و آموزشگاههای آزاد فنی و حرفه ای شهرستان کاشان تشکیل می دهد و در آن از روش نمونه گیری تصادفی استفاده شده است.
در این تحقیق از آزمون t تک نمونه, جهت تایید یا رد هر یک از سوالات تحقیق , از آزمون t مستقل و آزمون تحلیل واریانس یک عامله برای بررسی معنی دار بودن اختلاف بین سوالات تحقیق بر اساس ویژگیهای جمعیت شناختی , از آزمون توکی جهت مقایسه زوجی متغیرها بر اساس ویژگیهای جمعیت شناختی, و در نهایت از آزمون فریدمن جهت تعیین اولویت متغیرهای مذکور استفاده شده است. نتایج حاصل از تحقیق حاکی از آن است که کلیه متغیرهای مورد بررسی در این تحقیق در توسعه کارآفرینی موثر بوده است, نتایج حاصل از این تحقیق می تواند مورد استفاده سیاستگذاران و تصمیم گیرندگان کشور و مدیران سازمآنهای دولتی و خصوصی قرار گیرد تا با شناخت و تقویت این ویژگیها , زمینه ی اعتلا, رشد اقتصادی سریع و توسعه پایدار کشور و سازمان خویش را فراهم نمایند

واژگان کلیدی: کارآفرین, کارآفرینی, خلاقیت, نوآوری , آموزش کارآفرینی مهارت های کارآفرینی, سازمان, آموزش, آموزش فنی و حرفه‌ای, توسعه اقتصادی, کسب و کار

مقدمه:
در سال های اخیر به نقش کارآفرینان در تسهیل توسعه اقتصادی جهانی توجه ویژه ای شده است. کارآفرینی مانند انقلاب و جنبش در سرتاسر دنیا گسترش یافته است. در حال حاضر سیر تحولات جهانی , کارآفرینان را در خط مقدم توسعه فن آوری و توسعه اقتصادی قرار داده است. تجربه موفقیت آمیز اغلب کشورهای پیشرفته و نیز برخی از کشورهای در حال توسعه در عبور از بحران اقتصادی به واسطه توسعه کارآفرینی در آن کشورها, موجب گردیده تا سایر کشورها نیز برای کارآفرینی, کارآفرینان و شکل گیری کسب و کارهای نوآورانه اهمیت خاصی قائل گردند. توسعه کارآفرینی در یک کشور نیازمند اقدامات همه جانبه و هماهنگی در جنبه های مختلف سیاسی, اقتصادی, اجتماعی, فرهنگی, خانوادگی و حتی فردی است.
تحولات ناشی از انقلاب صنعتی, نقش دیرین آموزش و پرورش را به طور کلی دگرگون ساخت به گونه ای که در برنامه ها , محتوای درسی و روشهای تعلیم و تربیت تغییرات اساسی ایجاد نموده , که یکی از مهمترین آنها توسعه ی آموزشهای فنی و حرفه ای می باشد. تربیت نیروی انسانی موردنیاز جوامع در قالب آموزشهای فنی و حرفه ای از اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم , مورد توجه بسیاری از کشورهای جهان قرار گرفت. در پی پیشرفتهای علمی و صنعتی پس از جنگ جهانی دوم , این آموزشها به نحو بی سابقه ای در جهان گسترش یافت تا آنجا که امروز آموزش فنی و حرفه ای وزارت کار و امور اجتماعی پس از آموزش و پرورش , در بسیاری از کشورها خصوصا جوامع صنعتی در جهت پاسخگویی هر چه بیشتر به نیازهای اقتصادی و اجتماعی در حرکت می باشد. از آنجایی که آموزش, یکی از جنبه های مهم در گسترش کارآفرینی است و سازمان فنی و حرفه ای نیز در این امر نقش موثری ایفا می نماید یکی از اقدامات اساسی زمینه ای در این راستا شناسایی افراد کارآفرین و نیز شناسایی کسانی است که ظرفیت های کارآفرینی در آنها وجود دارد.
عنوان این تحقیق نقش آموزش های فنی و حرفه ای در توسعه کارآفرینی در استان اصفهان (مطالعه موردی : شهرستان کاشان) می باشد. در این فصل شرح و بیان مسئله تحقیق, اهمیت و ارزش آن, اهداف تحقیق, فرضیات تحقیق, متغیرهای تحقیق, قلمرو تحقیق, روش کار تحقیق و در پایان فصل نیز واژه های مهم عملیاتی که در این تحقیق مورد استفاده قرار می گیرند , شرح داده می شود.

فصل اول:
کلیات تحقیق

1-1. شرح و بیان مسئله
در دنیای در حال تحول امروز، کامیابی از آن جوامع و سازمان هایی است که بین منابع کمیاب و قابلیت های مدیریتی و کارآفرینی منابع انسانی خود رابطه معنی داری برقرار سازند. به عبارتی دیگر جامعه و سازمانی می تواند در مسیر توسعه، حرکت رو به جلو و با شتابی داشته باشد که با ایجاد بسترهای لازم،‌ منابع انسانی خود را به دانش و مهارت های کارآفرینی مولد تجهیز کند تا‌ آنها با استفاده از این توانمندی ارزشمند، سایر منابع جامعه و سازمان را به سوی ایجاد ارزش و حصول رشد و توسعه،‌ مدیریت و هدایت کنند. بنابراین آموزش مهارت های کارآفرینی برای ارتقاء هر جامعه و سازمانی امری ضروری است (آقازاده و رضازاده،1383 : 14). از آنجا که کارآفرینی اکتسابی است لذا مهارت های آن قابل یادگیری است. بسیاری از جنبه های کارآفرینی می تواند آموزش داده شود اما پذیرش ریسک و داشتن جرأت، لازمه ی موفقیت در آن می باشد. به هر حال آموزش کارآفرینی نقش مهمی را در ارتقاء کارآفرینی بازی می کند. آموزش کارآفرینی با تقویت نوآوری، خلاقیت،‌ انعطاف، ظرفیت پاسخگویی در شرایط مختلف، خود گردانی و خود مدیریتی، رفتارها و نتایجی را تولید می کند. عدم موفقیت در کارآفرینی خود بخشی از فرآیند یادگیری است که این امر اشاره به این دارد که کارآفرینی می تواند با آموزش و تربیت تحصیل گردد. هر فرد برای کارآفرین شدن باید مهارت هایی را کسب کند. به طور کلی مهارت های کارآفرینی را می توان در سه بخش مهارت های شخصی،‌ مهارت های مدیریتی و مهارت های فنی کارآفرینی دسته بندی نمود. (ابراهیمی و زارعی، 1387: 23- 22)
از کارآفرینی تعاریف مختلفی شده است، دانشمندان علوم اجتماعی، روانشناسی، اقتصادی و مدیریت هر یک تعاریف خاصی برای کارآفرینان دارند. اما آنچه در اکثر آن ها می توان مشاهده کرد این است که کارآفرینان محور توسعه اقتصادی بوده و با تخریب روش کهن و نا کارآمد قبلی و جایگزینی آن ها با شیوه های کارآمد و نوین به نظام اقتصادی، پویایی و حیات می بخشند (سعیدی کیا،1385،20).
کارآفرین و کارآفرینی اولین بار مورد توجه اقتصاددآنان قرار گرفت، تمامی مکاتب اقتصادی از قرن شانزدهم میلادی تاکنون به نحوی کارآفرینی را در نظریه های اقتصادی خود تشریح نموده اند. از نظر اقتصاددآنان کارآفرین فردی است که منابع، نیروی کار، مواد و سایر دارایی ها را با هم ترکیب می کند تا ارزش آن ها را نسبت به قبل بیشتر نماید. همین طور کسی است که تحولات، فن آوری ها و نظم جدیدی را بنیان می نهد (Karl Vesper, 1993, 13). ریشه مفهوم کارآفرینی به قرن 18 میلادی باز می گردد که ریچارد کانتیلون، این واژه را در علم اقتصاد ابداع کرد و آن را چنین تعریف نمود: “کارآفرین فردی است که ابزار تولید را به منظور ترکیب به صورت محصولاتی قابل عرضه به بازار خریداری می کند”. پس از آن ژان باتیست سی1، اولین کسی بود که بر نقش حیاتی کارآفرینان در جا به جایی منابع اقتصادی بر اساس اصول بهره وری تأکید کرد. وی کارآفرینی را مختص فردی می داند که منابع اقتصادی را از یک حوزه دارای بهره وری و سود پایین به حوزه ای دارای بهره وری و سود بالاتر منتقل کند (مقیمی، 1381،13). کارآفرینی فرآیندی است که در آن فرصت ها به وسیله افراد برای خودشان یا برای سازمان هایی که در آن کار می کنند، بدون توجه به منابعی که در کنترل آنهاست تعقیب می شود (Hurley,1999,7). با ظهور اصول اقتصادی نئو کلاسیک، مفهوم کارآفرینی و کارآفرین دیگر مورد توجه اقتصاددآنان نبود زیرا اصول اقتصادی کلاسیک فقط به دنبال بهینه ساختن منابع موجود برای دستیابی به تعادل و توازن بودند. تمرکز بر بهینه سازی منابع موجود در بطن نیروهای خارجی به نقطه ثقل اصول اقتصادی رایج تبدیل شده بود. ژوزف شومپیتر2، تنها اقتصاددان برجسته ای بود، که با تمرکز بر تحلیل های اقتصادی بر پویایی حیات اقتصادی و پویایی های عدم توازن که با توازنی ایستا در تضاد بود از اصول اقتصادی کلاسیک خارج شد. او کارآفرینی را نقطه ثقل نظریه اش در مورد توسعه اقتصادی و ساز و کار تغییر اقتصادی می دانست (Prokopenko,1991, 15). کارآفرینی توسعه موقعیت ها و اقدامات نوآورانه همراه با خطر، چه در سازمانی که قبلاً تأسیس شده و چه به صورت آزاد یا مستقل، روند هدایت به خلق سازمان جدید بدون توجه به نوع و پتانسیل سازمان، خلق ثروت، تخریب خلاق، روندی فراتر از شغل و حرفه، بلکه یک شیوه زندگی است، کارآفرینی فرآیند خلق ارزشمند از هیچ تعریف شده است (صمد آقایی، 1380،22). شومپیتر بر این نکته اصرار دارد که کارآفرین، مدیری نیست که فرآیند تولید را نظارت می کند،‌ بلکه او فعالیت های معمولی را بر مبنای تجارب گذشته انجام می دهد، اما خطر ابهامات را می پذیرد و در فعالیت هایی شرکت می کند که تاکنون انجام نشده اند.
آموزشهای فنی و حرفه ای در برنامه ریزیهای توسعه کشور از اهمیت ویژه ای برخوردار است و در روند بازسازی و نوسازی صنایع و علوم فنی و حرفه ای ارزش و اعتباری خاص یافته است, همچنین تعداد کثیری از داوطلبین نیز با رغبت و علاقه بیشتری به این آموزش ها روی می آورند. به همین جهت تشخیص نقاط ضعف و قوت در فرایند آموزش های فنی و حرفه ای با استفاده از روش های تحلیلی در مورد هر یک از رشته ها و اجزای آنها حائز اهمیت بوده و از اولویت خاصی برخوردار است.
دگرگونیهای نظام اجتماعی – اقتصادی عصر حاضر ریشه در پیشرفت و تحولات ایجاد شده در علم و تکنولوژی دارد – بر اساس این واقعیت عینی بسیاری اندیشمندان توسعه را بر آن داشت تا نقش کارآفرینان را در فرایند واقعی توسعه مطرح کند – یعنی عناصری که در شرایط مناسب می توانند با تکیه بر توان ذهنی و نیز ریسک پذیری ذاتی خود به عنوان موتور توسعه اقتصادی مسئولیت پذیرند.
آموزش فنی و حرفه ای کشور باید در جهت آموزش ترغیب کارآفرینان اقدام اساسی کند که با توجه به جایگاه خطیر سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و در ارائه آموزش های فنی و حرفه ای در سراسر کشور به نظر می رسد این سازمان در موقعیتی قرار گرفته است که می تواند از طریق ارائه طیف وسیعی از آموزشهای فنی و حرفه ای اثر بخش نقش اساسی در توسعه کارآفرینی خلاق در سطح شهرستان کاشان ایفا نماید – این تحقیق به منظور بررسی نقش آموزشهای فنی و حرفه ای در توسعه کارآفرینی و شناسایی مشکلات و تنگناههای موجود در فرایند مذکور و ارائه راهکارهای اجرایی انجام یافته است.

1-2. اهمیت و ضرورت تحقیق
در حال حاضر سیر تحولات جهانی، کارآفرینان را در خط مقدم توسعه فن آوری و توسعه اقتصادی قرار داده است. تجربه موفقیت آمیز اغلب کشورهای پیشرفته و نیز برخی از کشورهای در حال توسعه در عبور از بحران های اقتصادی به واسطه توسعه کارآفرینی در آن کشورها، موجب گردیده تا سایر کشورها نیز برای کارآفرینی، کارآفرینان و شکل گیری کسب و کارهای نوآورانه اهمیت خاصی قائل گردند. بر همین اساس، توسعه کارآفرینی از جنبه های گوناگون مدنظر قرار گرفته است. آموزش، یکی از جنبه های مهم در گسترش کارآفرینی است که مورد توجه ویژه ای واقع شده است. با توجه به مطالعات مختلفی که صورت گرفته, ثابت شده که ویژگی های کارآفرینان اغلب اکتسابی است و نه توارثی و از این رو در حال حاضر آموزش کارآفرینی به یکی از مهمترین و گسترده ترین فعالیت های دانشگاه تبدیل شده است. (جلال همتی ,1388 ,38) به گفته دیگر تحولات و دگرگونی های نظام اجتماعی- اقتصادی عصر حاضر، ریشه در پیشرفت و تغییرات به وجود آمده در علم و تکنولوژی دارد که این به نوبه خود به تغییر در علائق و ذائقه ها منجر شده است. بدون تردید سازمان های عصر حاضر با تحولات و تهدیدات گسترده بین المللی روبرو هستند از این رو تضمین و تداوم حیات و بقاء سازمان ها نیازمند یافتن راه حل ها و روش های جدید مقابله با مشکلات است که به نوآوری، ابداع، خلق محصولات، فرآیندها و روش های جدید بستگی زیادی دارد.
در کشور ما اکنون، به رغم داشتن جمعیتی هوشمند و متعهد و نیز برخورداری از منابع طبیعی فراوان، تولید ناخالص داخلی (GDP) در سطح پایین است، شمار قابل توجه از نیروهای جوان و حتی تحصیل کرده از امکانات اشتغال بی بهره اند و بر اولویت ایجاد کار در دیگر فعالیت های دولتی در سطح گوناگون تأکید می شود. افزون بر این بسیاری از شرکت ها، به سبب بهره وری اندک، فقدان تقاضا و غیره در آستانه تعطیلی هستند یا تعطیل شده اند و امکانات رقابتی کشور هم در بازارهای جهانی اندک است؛ از این رو توسعه کارآفرینی بسیار ضروری است. (جلال همتی ,1388 ,45-46)
با وجودی که حتی در کشورهای توسعه یافته هنوز پرستیژ و موقعیت افراد به تحصیلات دانشگاهی مرتبط است و جوانان و والدین آنها به آموزش های فنی و حرفه ای به عنوان انتخاب فرعی یا دوم دانش آموزان صرفنظر از علایق و احساسات یا توانایی های آنان می نگرند, آموزش های فنی و حرفه ای از نقش و تاثیرگذاری اقتصادی مهمی برخوردار است , زیرا معرف نوع مهمی از سرمایه گذاری در منابع انسانی است که با فراهم کردن و ارتقای دانش , نگرش ها و مهارت های مورد نیاز بازار کار و اشتغال در زمینه های مختلف به توسعه ی اقتصادی کمک می کند. از این رو کار محور بودن آموزش های فنی و حرفه ای که فرآیند یادگیری فراگیران را از طریق محیط های کار برای آن مرکز و در درون آنها طراحی و اجرا می سازد و محتوای آموزش ها را با تغییرات و پیشرفت های حوزه ی تکنولوژی و به تبع آن در کارکرد نهادهای اقتصادی جامعه هماهنگ می سازد, سبب شده است که این آموزش ها به عنوان یکی از عناصر کلیدی جهت تحقیق پیشرفت های اقتصادی محسوب گردد. به همین علت است که می بینیم یکی از اولویت های مهم در سرمایه گذاریهای آموزشی در تمامی جوامع صنعتی, توسعه و گسترش آموزش های فنی و حرفه ای است و این مهم نیز از سوی نهادهای ذیربط بین المللی نظیر یونسکو , یونیواک و بانک جهانی به منزله یک استراتژی مهم به کشورهای در حال توسعه توصیه می شود, البته لازم به ذکر است که به تناسب تفاوت های موجود در نظام اداری , سیاسی و اجتماعی و فرهنگی کشورهای پیشرو , ما ناظر سیستم های متفاوتی از آموزش های فنی و حرفه ای می باشیم که هر کدام مزایا و معایبی را دارا می باشد. (ابراهیم صالحی , 1384, 241-242).
شکل گیری ملت و دولت به توسعه ی منابع انسانی و توسعه سازمان هایی بستگی دارد که به تربیت نیروی انسانی مشغول هستند. یونسکو درباره ی اهمیت این موضوع توضیح می دهد که آموزش های فنی و حرفه ای یک شرط لازم برای نگهداری ساختار پیچیده ی توسعه ی اجتماعی، اقتصادی و مدنی مدرن به شمار می رود (UNESCO 1974). آموزش های فنی و حرفه ای، به ویژه برای مشاغل پایه و ارتقای مهارت جوانانی که به دلایل مختلف قادر به مطالبات آکادمیک علمی و دانشگاهی نبودند، یک راه حل موقتی و با منزلت پایین مدنظر قرار می گیرد. علی رغم تغییرات مثبتی که در سال های اخیر در نگرش و عمل رخ داده، هنوز این نوع آموزش ها در کشورهای در حال توسعه از منزلت اجتماعی پایینی برخوردار است. در حقیقت ارزیابی از نقش ارتباطی ضعیف این آموزش های, چنین موقعیتی را ایجاد کرده است. لذا ضرورت دارد که نه تنها در ساختار سیستم آموزشی آن، بلکه در مفاهیم، مفروضات و تئوری ها اقتصادی و اجتماعی مبتنی بر توسعه ی نیروی انسانی آموزش های فنی و حرفه ای تغییرات اساسی ایجاد شود. (Masri , 1994).

1-3. اهداف تحقیق
* هدف اصلی
نقش آموزشهای فنی و حرفه ای در توسعه کارآفرینی در استان اصفهان (مطالعه موردی: شهرستان کاشان)

* اهداف فرعی
1. شناخت مفاهیم و الگوهای نظری و عملی توسعه کارآفرینی از طریق آموزشهای فنی و حرفه ای
2. مطالعه جایگاه بالقوه و بالفعل سازمان آموزش فنی و حرفه ای استان در ترویج کارآفرینی
3. بررسی تجارت سایر کشورها موجود در فرایند توسعه و ترویج کارآفرینی
4. شناسایی مشکلات موجود در فرایند توسعه و ترویج کارآفرینی
5. مطالعه میزان مساعدت سازمان در ترویج و پرورش کارآفرینان
6. طراحی مدل مناسب و ارائه پیشنهادات علمی و اجرایی

* هدف کاربردی
کلیه آموزشگاههای فنی و حرفه ا ی کشور می توانند به نحو مطلوبی از نتایج این تحقیق بهره مند شوند و راهکارهای اجرایی برای مهارت های کارآفرینی سازمان فنی و حرفه ای را افزایش دهد.

1-4. سوالات تحقیق
1. آیا بین ویژگیهای شخصیتی افراد و توسعه کارآفرینی رابطه معنادار وجود دارد؟
2. آیا بین ویژگیهای رفتاری افراد و توسعه کارآفرینی رابطه معناداری وجود دارد؟
3. آیا بین آموزشهای فنی و حرفه ای و توسعه کارآفرینی رابطه معناداری وجود دارد؟
4. آیا بین آموزشهای فنی و حرفه ای و مهارت های کارآفرینی رابطه معنادار وجود دارد؟
5. آیا بین آموزشهای فنی و حرفه ای و مهارت های کارآفرینی با کسب و کار جدید رابطه معنادار وجود دارد؟

  • 1

دیدگاهتان را بنویسید