مقالات و پایان نامه ها

پایان‌نامه ارشد رایگان b (703)

فهرست مطالب عنوان صفحه چکیده ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 2 بیان مسأله …………………………………………………………………………………………………………………………………. 3 سؤالات و فرضیه های تحقیق …………………………………………………………………………………………………… 4 اهداف تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………. 5 پیشینه تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………… 6 روش کار و تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………….. 7 ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

منبع پایان‌نامه ارشد b (694)

2-?. خوشه‌بندی ترکیبی332-?-1. ایجاد تنوع در خوشه‌بندی ترکیبی342-?-1-1. استفاده از الگوریتم‌های مختلف خوشه‌بندی ترکیبی352-?-1-2. تغییر پارامترهای اولیه خوشه‌بندی ترکیبی352-?-1-3. انتخاب یا تولید ویژگی‌های جدید362-?-1-4. انتخاب زیرمجموعه‌ای از مجموعه داده اصلی362-?-2. ترکیب نتایج با تابع توافقی372-?-2-1. ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

منابع و ماخذ تحقیق b (695)

2-2-4-1-1- گرایش به خلاقیت292-2-4-1-2- توفیق طلبی (نیاز به موفقیت)292-2-4-1-3- برخورداری از مرکز کنترل درونی30عنوان صفحه2-2-4-1-4- ریسک پذیری302-2-4-1-5- تحمل ابهام302-2-4-1-6- استقلال طلبی312-3- تاریخچه کارآفرینی312-4- وضعیت کارآفرینی در ایران و جهان342-4-1- وضعیت کارآفرینی در ایران342-4-2- تجارب کارآفرینی ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

تحقیق رایگان b (696)

2-9-1 ارزش گذاری منابع طبیعی در اقتصاد ملی362-9-2 توسعه پایدار372-10 گردشگری382-10-1 انگیزه های سفر402-10-2 گونه های گردشگری412-10-3 گردشگری از نظر مکان مقصد422-11 گردشگری پایدار452-12 نمونه ای دیگر از اجرای توریسم پایدار512-12-1 راهکارهای توریسم پایدار آفریقای ادامه مطلب…

By 92, ago