تأثیر سرمایه اجتماعی بر تصمیم‌ گیری استراتژیک در شعب بانک تجارت استان اصفهان- قسمت ۵

۳- شناسائی اثرات مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی بر تصمیم‌گیری استراتژیک در شعب بانک تجارت استان اصفهان        فرضیات تحقیق   فرضیه اصلیسرمایه اجتماعی درون

Read more

جایگاه حزب‌الله لبنان در استراتژی خاورمیانه‌ای جمهوری اسلامی ایران- قسمت ۲

۲- محوریت روحانیت در عمل سیاسی…………………………………………………………………………………………………..۱۰۷۴-۲- ادبیات سیاسی و روش های تبلیغاتی…………………………………………………………………………………………………۱۰۷۳- شاخصه های مشترک انقلاب اسلامی ایران و حزب‌الله لبنان………………………………………………………………۱۰۸۴- تشکل حزب‌الله، فعالیت‌ها و

Read more