فهرست بستن

احتیاطات استاندارد | بیماری

احتیاطات استاندارد

* کلیه نمونه های خون، مایعات بدن و مواد و ترشحات دفعی (بجز عرق ) پرخطر و آلوده فرض شه.

* به کار گیری گان ،ماسک وپوشش چشم ، درزمانی که خطر پاشیده شدن خون ومایعات دیگه میره (هنگام زایمون ، آندوسکوپی ، درناژ یا ساکشن و…) الزامیه.

* جهت وسایل چند بار مصرف استریلزاسیون (اتوکلاو.فورو) یا گندزدایی سطح بالا انجام بشه.

* سرنگ وسوزنهای استفاده شده در سطلهای مخصوص غیر قابل نفوذ انداخته شده (سوزنها شکسته ، خم و سرپوش گذاری نشه) بعد ضد عفونی وبعد به روش بهداشتی دفع شه.

* ست احیاء جهت جلوگیری از تماس دهن با دهن درموارد تنفس مصنوعی در دسترس باشه

* لوازم آلوده به مایعات بدن مریض طوری جمع آوری شه که از روبرو شدن پوست و مخاط با اونا و آلوده شدن لباس و انتقال میکروارگانیسما به بقیه بیماران ومحیط جلوگیری بعمل آید.

* تزریقات محدود شه و تا امکان داره از داروهای غیر ترزیقی استفاده شه.

* پرسنل بهداشتی درمانی درصورتی که دارای زخم باز ، درماتیت و…باشن تا زمان بهبودی کامل خود از مراقبت مستقیم بیماران دوری کرده ویاحتما از دستکش استفاده کنن.

* منزوی (جداسازی مریض) از موارد احتیاطات استاندارد نیس.(مگه درمواردی که راه انتقال مریضی هوائی « سل فعال ریوی » و یا موارد خاص مانند آبسه باز باشه و یا مریض همکاری و رعایت بهداشت رو نکنه که با نظر کمیته عفونت باید مریض منزوی شه.)

* احتیاجی به جداسازی ظروف غذای بیماران نیس و تنها شستشوی عادی با مایع ظرفشویی کافیه .

* درصورت ریختن خون و یا بقیه مایعات بدن افراد روی سطوح محیطی٬ اول دستکش پوشیده بعد با دستمال قابل جذب محل راتمیز کرده و بعد با آب و صابون شسته بعد در محل، هیپوکلریت سدیم ۱% ریخته و ۱۰دقیقه بعد تمیز کنین.

* تموم مواردی که روبرو شدن قابل توجه ای روی داده (فرورفتن سوزن به بدن با احتمال آلودگی) باید فوراً گزارش شه.

* نظافت محیط باید بطور روتین و عادی انجام شه.

* تموم ملحفهای کثیف و آلوده باید در همون محلی که مورد استفاده قرارگرفته ان در داخل کیسه مخصوص قرار بگیرن.

منبع:سیمرغ
ویرایش وتلخیص:

* به کار گیری گان ،ماسک وپوشش چشم ، درزمانی که خطر پاشیده شدن خون ومایعات دیگه میره (هنگام زایمون ، آندوسکوپی ، درناژ یا ساکشن و…) الزامیه.

* جهت وسایل چند بار مصرف استریلزاسیون (اتوکلاو.فورو) یا گندزدایی سطح بالا انجام بشه.

* سرنگ وسوزنهای استفاده شده در سطلهای مخصوص غیر قابل نفوذ انداخته شده (سوزنها شکسته ، خم و سرپوش گذاری نشه) بعد ضد عفونی وبعد به روش بهداشتی دفع شه.

* ست احیاء جهت جلوگیری از تماس دهن با دهن درموارد تنفس مصنوعی در دسترس باشه

* لوازم آلوده به مایعات بدن مریض طوری جمع آوری شه که از روبرو شدن پوست و مخاط با اونا و آلوده شدن لباس و انتقال میکروارگانیسما به بقیه بیماران ومحیط جلوگیری بعمل آید.

* تزریقات محدود شه و تا امکان داره از داروهای غیر ترزیقی استفاده شه.

* پرسنل بهداشتی درمانی درصورتی که دارای زخم باز ، درماتیت و…باشن تا زمان بهبودی کامل خود از مراقبت مستقیم بیماران دوری کرده ویاحتما از دستکش استفاده کنن.

* منزوی (جداسازی مریض) از موارد احتیاطات استاندارد نیس.(مگه درمواردی که راه انتقال مریضی هوائی « سل فعال ریوی » و یا موارد خاص مانند آبسه باز باشه و یا مریض همکاری و رعایت بهداشت رو نکنه که با نظر کمیته عفونت باید مریض منزوی شه.)

* احتیاجی به جداسازی ظروف غذای بیماران نیس و تنها شستشوی عادی با مایع ظرفشویی کافیه .

* درصورت ریختن خون و یا بقیه مایعات بدن افراد روی سطوح محیطی٬ اول دستکش پوشیده بعد با دستمال قابل جذب محل راتمیز کرده و بعد با آب و صابون شسته بعد در محل، هیپوکلریت سدیم ۱% ریخته و ۱۰دقیقه بعد تمیز کنین.

* تموم مواردی که روبرو شدن قابل توجه ای روی داده (فرورفتن سوزن به بدن با احتمال آلودگی) باید فوراً گزارش شه.

* نظافت محیط باید بطور روتین و عادی انجام شه.

* تموم ملحفهای کثیف و آلوده باید در همون محلی که مورد استفاده قرارگرفته ان در داخل کیسه مخصوص قرار بگیرن.

منبع:سیمرغ
ویرایش وتلخیص:

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *