بررسی عملکرد مدیران مدارس متوسطه شهر ستان شیراز با استفاده از ارزشیابی ۳۶۰درجه- قسمت …

در کل، بر طبق نظر هافمن، روش ارزیابی ۳۶۰ درجه، حداقل دارای مزیت های زیر است:

 1. مهارت های و شایستگی های سازمان را تعریف می کند.
 2. تمرکز و خدمات دهی به مشتریان را افزایش می دهد.
 3. از ابتکارات گروهی پشتیبانی می کند.
 4. نیروی کاری با مشارکت بالا را پدید می آورد.
 5. سلسله مراتب سازمانی را کاهش داده و جریان امور را روان تر می کند.
 6. موانع پیشرفت را از بین می برد.
 7. نیازهای پیشرفت و توسعه در سازمان را ارزیابی می کند.
 8. از بروز تبعیض و تعصب جلوگیری می کند.
 9. خط و خطوط عملکردها را مشخص می کند.
 10. مراحل اجرایی ساده ای دارد(جونز و برلی، ۱۳۷۹ :۲۲).

به اعتقاد آگوینس، مزایای ارزشیابی ۳۶۰ درجه به شرح زیر است:

 1. کاهش امکان خطا
 2. افزایش آکاهی از انتظارات
 3. افزایش تعهد نسبت به بهبود
 4. بهبود ادراک از عملکرد خود
 5. بهبود عملکرد
 6. کاهش موضوعات غیر قابل بحث
 7. کمک به کارکنان برای کنترل مسیر شغلی شان(آگوینس[۶۱]، ۲۰۰۷ :۵۸).

۲ـ۵ـ۱۶ معایب استفاده از ارزشیابی ۳۶۰ درجه
برخی صاحب نظران، برای ارزشیابی ۳۶۰ درجه معایبی شمرده اند، نظر یکی از آنها به شرح زیر است:
ـ افراد تمایلی به ارائه ی بازخور ۳۶۰ درجه ندارند.
ـ افراد به هنگام دریافت یاددادن بازخور، دچار استرس می شوند.
ـ پس از بازخور، معمولاً اقدامی برای بهبود انجام نمی شود.
ـ از دیوان سالاری بیش از حد استفاده می شود(آرامسترانگ[۶۲]، ۲۰۰۶ :۱۳۶).
۲ـ۵ـ۱۷ موانع و مشکلات مرتبط با ارزشیابی ۳۶۰ درجه
نظرات مختلفی درباره ی موانع اجرای ارزشیابی ۳۶۰ درجه مطرح شده است که به برخی از آنها اشاره می شود:
یکی از بزرگ ترین مشکلات فرا روی پیاده سازی سیستم ارزشیابی ۳۶۰ درجه را ترس کارکنان می دانند. این مسئله در سازمان هایی که دارای ساختار دیوان سالاری و سلسله مراتبی هستند، نمایان تر است(لندی[۶۳] و همکاران، ۱۹۹۰ :۲۳۰).
واقعیت غیرقابل انکار این است که در سیستم ارزشیابی چندجانبه، بازخورد همیشه مثبت نیست، بلکه ممکن است منفی نیز باشد. بعضی از مدیران زمانی که بازخورد منفی دریافت می کنند، در برابر این سیستم حالت تدافعی به خود می گیرند و انگیزه ی آنان در به کارگیری این سیستم در سازمان از بین می رود و تبعات منفی این طرز تفکر، سازمان را نیز متأثر می کند(کاپلان[۶۴]، ۱۹۹۳ :۳۱۴ـ۲۹۹).
یکی دیگر از مشکلات سیستم ارزشیابی ۳۶۰ درجه، عدم حمایت مدیران ارشد از این سیستم است. طبق نظر روجرز و متکاف، بدون حمایت و پشتیبانی مدیران، سیستم ارزشیابی ۳۶۰ درجه، توفیق چندانی به دست نمی آورد (زنتیس[۶۵]، ۲۰۰۷ :۴۱).
با توجه به افزایش و کاهش درجات ارزشیابی، ما چند نوع ارزشیابی داریم، که به تازگی به وجود آمده اند. اکنون به مقایسه های این ارزشیابی به طور مختصر می پردازیم:
۲ـ۶ بررسی تطبیقی بازخورهای ۱۸۰درجه، ۳۶۰درجه، ۵۴۰درجه و ۷۲۰ درجه

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.