پژوهش دانشگاهی – بررسی نقش دفاتر پیشخوان در رضایتمندی روستائیان استان سمنان۹۲- قسمت ۱۰

مرحله ۶، تحلیل اطلاعات
استناد به آمار توصیفی و استنباطی

مرحله ۷، نتیجه‏گیری
دفاتر پیشخوان (دفاتر مشترک پست؛پست بانک و مخابرات-(ICT رضایتمندی روستائیان استان سمنان را جذب نموده‏اند

فصل دوم
ادبیات تحقیق
۲-۱- مقدمه
سرعت، کیفیت، شفافیت و عمومیت دسترسی به اطلاعات و دانش و در نتیجه بهره وری و توسعه ی انسانی، اجتماعی و اقتصادی جوامع از مزایای فناوری اطلاعات به شمار می آیند. ظهور کاربردهای جدید و گسترده نشات گرفته از فناوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطاتی، بر شیوه ی زندگی، فرهنگ و رفتار مردم تأثیر گذاشته و مفهوم جدیدی به نام جامعه ی اطلاعاتی را شکل داده است. تفاوت میزان بهره مندی از این فناوری و نیز سطح دانش و مهارت مردم، هر لحظه بر فاصله ی جوامع شهری و روستایی افزوده و شکاف دیجیتالی بین آنها را بزرگتر می سازد.
طرح هایی همچون ایجاد دفاتر پیشخوان روستایی می تواند با کاهش شکاف دیجیتالی، مسیر رسیدن به جامعه اطلاعاتی را برای کشور هموارتر نماید. لذا توجه تام به توسعه ی زیر ساخت ها به تنهایی مشکل گشا نبوده و ایجاد و بهره برداری مفید از این دفاتر با موانع و چالش های بسیاری مواجه است.(همدانلو؛۱۳۸۸؛۱)
پژوهش حاضر ضمن معرفی چالش های برخی پروژه های مشابه در جهان و بهره گیری از چارچوب توسعه ی پویای UNDP به بررسی موانع توسعه ی دفاتر موضوع طرح ایجاد دفاتر پیشخوان روستایی پرداخته و راهکارهایی برای موانع شناسایی شده ارایه نموده است. با نظرسنجی از خبرگان و تجزیه و تحلیل داده های حاصل از بررسی میان دستاندرکاران طرح (کارشناسان و مجریان) در شرکت مخابرات ایران، شرکت پست ج.ا.ا. و پست بانک ایران و شرکت ها و ادارات کل تابعه ی آنها در سراسر کشور، نشان داده شده است که کمبود محتوا و کاربردهای مورد نیاز جامعه ی روستایی به عنوان مهمترین عامل و پس از آن ظرفیت نیروی انسانی، ضعف هماهنگی و انسجام راهبردی، ضعف زیرساخت ها، ریسک سرمایه گذاری و ضعف بنگاه های روستایی و در نهایت ضعف سیاست های موجود، موانع و روستایی در ایران هستند.
گسترش عدالت در کشور پهناوری مانند ایران نیازمند مجاهدت شبانه روزی است تا این شعار به عرصه ی ظهور رسیده و تنها به شعار بسنده نگردد. اگر عدالت را بهره مندی همگان از فرصت های موجود کشور بدانیم شاید بتوان گفت به دلایل بسیار زیادی یکی از بهترین راه ها برای رسیدن به آن بهره گیری از علوم و فناوری روز می باشد. فناوری های متنوعی از جمله ارتباطات و اطلاعات نقش به سزایی در توسعه روستایی و تاثیرگذاری روستاها بر مجموعه کشور داشته است. همان گونه که گفته شده با نگاهی دوسویه به ماحصل اجرای موفقیت آمیز آن هم روستاییان و مردمان سخت کوش و کم ادعای روستا بهره مندمی شوند و هم مجموعه کشور از ظرفیت های بسیار بالا و نهفته روستا مطلع و مستفیذمی شوند.
۲-۲- تعریف ICT روستایی
ICT یک ابزار بالقوه نیرومند برای توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات، چه رسمی و چه غیررسمی برای اقلیت های قومی، زنان، دختران، افراد ناتوان، پیران و گروه های به طور سنتی محروم از آموزش به دلایل فرهنگی یا اجتماعی هستند، همچنین همه افرادی که به دلایل مالی یا محدودیت زمانی قادر به دسترسی آن نیستند.(فاطمی ؛۸۹؛۲)
۲-۳-اهداف ای سی تی چیست؟
ارائه خدمات ارتباطی و اطلاعاتی به صورت یکپارچه و مجتمع به روستاییان
افزایش ضریب نفوذ تلفن ثابت در روستاها و دسترسی خانوارهای روستایی به تلفن ثابت
ایجاد بستری برای ایجاد وتوسعه خدمات دولت الکترونیکی به صورت پیشخوان دولت در روستا
افزایش دسترسی روستاییان به شبکه جهانی اینترنت
ارائه فضا و امکانات ارتباطی و اطلاعاتی مورد نیاز به سایر نهادها و سازمان‌های فعال در روستا
این پروژه روستاهای استان سمنانرا تحت پوشش قرار داده است.انتخاب بر اساس تراکم جمعیت و وجود سیستم های انتقال مناسب صورت گرفته.  مسئولیت اجرای طرح  در هر استان بر عهده شرکت مخابرات استان است.استانداری هراستان با اعمال نظر شرکت مخابرات ،پست وپست بانک هر استان ضمن برگزاری مناقصات نسبت به تامین تجهیزات و ایجاد امکان  انتقال اطلاعات با انتشار آگهی نسبت به انتخاب یک کارگزار از بخش خصوصی یا تعاونی جهت تصدی و اداره دفاتر هر استان اقدام نموده و نظارت بر ارائه خدمات را بر عهده دارد.
خدمات ارتباطی ، پستی ، پست بانک و فناوری اطلاعات از جمله خدمات دفاتر روستایی است که ارائه تمامی خدمات تلفنی راه دور و بین المللی  وتلفن همراه همچنین ارائه کلیه خدمات پستی رایج و نمابرو خدمات تجارت الکترونیک از جمله وظایف این دفاتر است.علاوه بر  آن  قبول و پرداخت حوالجات –دریافت و پرداخت  قبوض آب – برق – تلفن  و نظائر آنها، افتتاح و  عملیات سپرده  قرض الحسنه  و سرمایه گذاری کوتاه مدت دریافت و پرداخت وجوه به نمایندگی از طر ف دستگاههای دولتی وسازمانها را نیز از دیگر وظایف این دفاتر می توان بر شمرد.(باقری و بختیاری؛۱۳۸۷؛۲)
خدمات اینترنتی مانند پست الکترونیک  استفاده از سایت های اطلاع رسانی مانند نتایج آزمونها وکشاورزی وغیره باراندازی (download) کتب و مقالات و محصولات الکترونیکی تایپ وتکمیل فرمهای روی خط مشتریان چاپ لیزری و اسکن کردن مدارک  خدمات اینترنتی برای خرید و فروش الکترونیکی نیز از خدمات فناوری اطلاعات این دفاتر می باشد .
گرچه ضریب نفوذ فناوری اطلاعات و ارتباطات در روستاهای استان سمنان بسیار پایین است، لیکن توسعه این فناوری می‌تواند در اندک زمانی تاثیرات قابل توجهی به همراه داشته باشد. تاثیرات همه جانبه این طرح از نظر اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی چشمگیر است . به ویژه آنکه بر اساس ماده ۴۰ برنامه پنج ساله چهارم نیز لزوم بکار گیری فن آوری اطلاعات و ارتباطات در روستا ها و ارایه خدمات متنوع با هدف ارتقای مهارت روستاییان و تمهید فرصت های شغلی مورد تاکید قرار گرفته است .(هادی سارلی؛۱۳۸۲؛۱)
۲-۴- فناوری اطلاعات و دولت الکترونیکی
گسترش تکنولوژی در جهان چالش برانگیز بوده است . امروزه نگرانی تمامی افراد بر این است که در دنیای رو به رشد امروز چگونه و به چه شکلی می توانیم از پس این همه مشکلات مختلف برآییم ، مشکلاتی که زاییده توسعه بشری است . در این بین قرن بیست و یکم حساسیت های بیشتری را نسبت به دیگر قرن ها شاهد بوده است ، چرا که سرعت نوآوری های علمی و تکنولوژیکی بسیار بیشتر و سریع تر از دوره های قبلی خود بوده است . انچه که امروزه متخصصان به دنبال آن هستند حل این چالش ها می باشد . ورود به قرن بیست و یکم ، همراه با چالش ها و نگرانی های بسیار جدی برای جامعه بشری بوده است که بحران های زیست محیطی ، گرسنگی و سوتغذیه و خشکسالی از آن جمله اند . متاسفانه هیج یک از برنامه های توسعه و تکنولوژی های قرن بیستمی نتوانسته اند تاثیر قاطعی در رفع شکاف توسعه و تبعات ناشی از آن داشته باشند.
بسیاری از متخصصان معتقدند که می توان امروزه با مدد جویی از تکنولوژی هایی که بشر در این زمانه بدست آورده بر برخی از مشکلات بشری چیره شد . از جمله این نوآوری های تکنولوژیکی فناوری اطلاعات است . دولت ها امید دارند تا با کمک تکنولوژی های اطلاعاتی بر بسیاری از این مشکلات فایق آیند و بتوانند در این رهگذر مسیر توسعه را شتاب بخشند . تکنولوژی های اطلاعاتی می توانند در مواجه با این چالش ها نقش اساسی داشته باشند و این نظر تا آنجا پیش رفته است که جامعه اطلاعات مدار(دانش مدار) به عنوان الگوی توسعه جهانی معرفی شده است . بر ابن اساس جوامع و ملت ها را می توان بر مبنای شاخص ارزش و دسترسی به اطلاعات در آن جامعه مورد بررسی و طبقه بندی قرار داد . دسترسی به اطلاعات در یک جامعه دانش مدار بدان معناست که تمامی افراد جامعه در هر موقعیت مکانی و زمانی دسترسی یکسانی به اطلاعات مورد نیاز خود داشته باشند . در چنین جامعه ای دسترسی به اطلاعات حق افراد و در عین حال ابزار و شاخص توسعه محسوب می شود . یکی از بارز ترین ابعاد تحولات اجتماعی ناشی از انقلاب اطلاعاتی در دو دهه اخیر مفهوم دولت در جامعه اطلاعاتی و در مقیاس محدود تر دولت الکترونیک می باشد (شیرکوند؛۱۳۸۴؛۳)
در این بحث ها سخن از حق است ، صحبت از به رسمیت شمردن حق تمامی دولت ها و تمامی افراد برای بهره برداری از فناوری اطلاعات به جهت حل مشکلات خود است و شاید به همین دلیل باشد که دولت الکترونیکی یکی از زیر بناهای توسعه جامعه مدنی محسوب می شود. آن چه که ما در این تحقیق به دنبال آن هستیم بررسی ابعاد توسعه فناوری اطلاعات و کاربرد وسیع آن در دولت ها به جهت استفاده از حق توسعه فناوری اطلاعات در هر روستا و برای هر فرد روستایی است .
دولت الکترونیکی را به صورت های زیر می توان تعریف نمود:

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.