تأثیر فرصت های سرمایه گذاری مراحل چرخه عمر بر سیاست تقسیم سود شرکت های بورس …

 
دانشگاه پیام نور
دانشکده : علوم انسانی
پایان نامه
برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد
رشته : حسابداری
تأثیر فرصت های سرمایه گذاری مراحل چرخه عمر بر سیاست تقسیم سود شرکت های بورس تهران
فاطمه سعید
استاد راهنما :
دکتر محمود موسوی شیری
استاد مشاور :
دکتر باقر مقدس زاده
تابستان ۱۳۹۳
گواهی اصالت، نشر وحقوق مادی و معنوی اثر
اینجانب فاطمه سعید دانشجوی ورودی سال ۱۳۹۰ مقطع کارشناسی ارشد
رشته حسابداری گواهی می نمایم چنانچه در پایان نامه خود از فکر، ایده و نوشته دیگری بهره گرفته ام با نقل قول مستقیم یا غیر مستقیم منبع و ماخذ آن را نیز در جای مناسب ذکر کرده ام. بدیهی است مسئولیت تمامی مطالبی که نقل قول دیگران نباشد بر عهده خویش می دانم و جوابگوی آن خواهم بود.
نام و نام خانوادگی دانشجو
تاریخ و امضاء
اینجانب فاطمه سعید دانشجوی ورودی سال ۱۳۹۰ مقطع کارشناسی ارشد
رشته حسابداری گواهی می نمایم چنانچه بر اساس مطالب پایان نامه خود اقدام به انتشار مقاله، کتاب و … نمایم ضمن مطلع نمودن استاد راهنما، با نظر ایشان نسبت به انتشار مقاله، کتاب و … به صورت مشترک و با ذکر نام استاد راهنما مبادرت نمایم.
نام ونام خانوادگی دانشجو
تاریخ و امضاء
کلیه حقوق مادی مترتب از نتایج مطالعات، آزمایشات و نوآوری ناشی از تحقیق موضوع این پایان نامه متعلق به دانشگاه پیام نور می باشد.
تابستان ۱۳۹۳
تقدیم به :
قلب وسیع و نگاه مهربان پدر ومادرم
که رنج هایمراصبورانه به جان خریده اند.آنان که
به شمیم محبتشان زنده ام، با درخشش نگاهشان جانی تازه
می گیرم و هرآنچه دارم از تسبیح و مناجاتآنهاست.
و
برادر مهربانم، که عزیزترین دوست و
پشتیبان همیشگی ام در ناملایمات بوده و همواره
محبت ها و دلگرمی هایش مرهمی است
روح بخش برای آلام و خستگی هایم.
تقدیم به آنان که داشته هایم را مدیون ایثارشان هستم.
تشکر و قدردانی :
سپاس یزدان پاک را که دیباچه زندگی را به نگاره های قلم جلوه نموده و خیال آدمی را به علم و معرفت فروزان آورده تا در امتداد هستی ما را به نگارش نقطه ای بر حرفی از پیشگفتار دفتر دانش لیاقت عطا فرماید. سپاس همه آنان را که خوشه چین خرمن معرفت شان بوده ام و آموختن را به گونه ای مدیون فضل و کرم آنانم.
سپاس ویژه استاد راهنمایم جناب آقای دکتر محمود موسوی شیری که الگوی فروتنی توأم با دانش و آگاهی است و هرگز مرا از خوان بی دریغ اندوخته های خویش محروم نگذاشته و رهین محبت های ایشان بوده و خواهم بود.
از استاد بزرگوارم جناب آقای دکتر باقر مقدس زاده که زحمت مشاوره این پروژه با ایشان بوده است، صمیمانه تشکر می نمایم و برایشان آرزوی توفیق روزافزون دارم.
از استاد گرانقدرم جناب آقای دکتر مهدی صالحی که زحمت مطالعه و داوری این پایان نامه را بر خود همواره نموده و با راهنمایی های ارزنده خود در غنی شدن آن کمک رسانده اند، کمال تشکر و امتنان را دارم.

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.