پژوهش دانشگاهی – تحلیل کارایی شرکتهای بیمه خصوصی کشور- قسمت ۱۶

کابرال و همکاران[۲۹] (۲۰۱۴) در مقاله‌ای تحت عنوان” آیا خصوصی‌سازی بیمه برای بهداشت و درمان بیماران مفید است یا تولید، مدارک و شواهد از مزیت مدیکر”تحقیقاتی را در این زمینه انجام دادند. آنان در تحقیق خود به بررسی این سوال که آیا خصوصی‌سازی در درجه اول بر روی تولید مازاد مصرف‌کننده برای افراد و یا مازاد تولید برای شرکت‌های بیمه و ارائه‌دهندگان مراقبت‌های بهداشتی تاثیر دارد، با روش شکل موجود خصوصی‌سازی مدیکر مرسوم به مزیت (MA)پرداختند. این تحقیق با استفاده از تکنیک تفاوت در تفاوت انجام شد. شواهد حاکی از این مطلب است که قدرت بازار بیمه عامل مهم تعیین کننده تقسیم مازاد است، با نرخ پاس از طریق حق بیمه از ۱۳ درصد در حداقل بازارهای رقابتی و ۷۴ ٪ در بازار با بیشترین رقابت در تغییر است.
استاورانوا و یروخین[۳۰] (۲۰۱۴) در مقاله‌ای تحت عنوان “مشوق‌های مالیاتی و تقاضا برای بیمه خصوصی سلامت “تحقیقاتی را در این زمینه انجام دادند. آنان اثرات بیمه فردی مدیکر را در بیمه درمانی خصوصی در استرالیا مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند. با داده‌های بازگشت مالیات بر درآمد اداری، می‌توان چندین اثرات متمایز بر رفتار مالیات دهندگان را نشان داد.. اول این که با وجود مجازات مالیاتی بزرگ برای داشتن پوشش بیمه خصوصی سلامت نسبت به هزینه ارزان‌ترین بیمه‌نامه واجد شرایط، مطابق با دستور نسبتا کم است. دوم این‌که، افزایش ناپیوسته در نرخ مالیات به طور متوسط ​​در آستانه درآمد ایجاد شده توسط سیاست تولید یک انگیزه قوی برای اجتناب از مالیات ایجاد می‌کند. در نهایت، پس از تحمیل برخی از مفروضات قابل قبول، با در نظر گرفتن اثر سیاست به سطح درآمد به این نتیجه رسیدند که که این سیاست تا به اینجا تاثیر بر تقاضای کلی برای بیمه درمانی خصوصی در استرالیا نداشته است.
التونباس و تورنتون[۳۱] (۲۰۱۳) در مقاله‌ای تحت عنوان “بیمه سپرده و سرمایه خصوصی: شواهد بیشتر”تحقیقاتی را به‌عمل آوردند. آنان با استفاده از یک تکنیک ساده تفاوت در تفاوت به بررسی این مسئله که آیا بیمه سپرده به طور صریح و روشن در مقیاس سرمایه خصوصی به اقتصاد در حال توسعه تاثیرگذار می‌باشد؛ تحقیقاتی را در این زمینه انجام داده‌اند. شواهد موجود نشان می‌دهد که این جریان بیشتر دربهبود کشورهایی صادق است که بیمه سپرده در آن کشورها به تصویب رسیده است نه در کشورهایی که چنین تصمیماتی در آن اتتخاذ نشده است.
مگاجی و حسن[۳۲] (۲۰۱۲) در مقاله‌ای تحت عنوان “بررسی عملکرد شرکت بیمه خصوصی در نیجریه” تحقیقاتی را در این زمینه انجام دادند. آنان در پایان پژوهش‌های خود به این نتیجه رسیدند که دولت نیجریه در فعالیت های اقتصادی برای یک مدت بسیار طولانی دخالت دارد. برای مداخله در توسعه اقتصادی و پیشرفت، بسیاری از تصدی‌های دولتی تاسیس شده است. سیاستی که منجر به اتخاذ خصوصی‌سازی شرکت‌ها می‌گردد علت آن افزایش مشکلات شرکت‌های دولتی می‌باشد. اما بسیاری ازمطالعات نشان می‌دهد که در ارزیابی عملکرد از خصوصی‌سازی شرکت‌ها ناسازگار هستند. پژوهش آنان با استفاده از روش آمار توصیفی و پانل استفاده داده‌ها از AIICO NIG . PLC انجام گرفت. هم چنین آن‌ها نتیجه گرفتند که نتیجه عملکرد به طور کلی برای همه سازمان‌ها قابل توجه است.
ردی و چاندرا[۳۳] (۲۰۱۱) در مقاله‌ای تحت عنوان” دهه پس از خصوصی‌سازی در بخش بیمه زندگی: چالش‌های آزمایش وسناریو آینده “تحقیقاتی را با هدف تکامل و پیشرفت بخش خصوصی درکسب و کار، چالش‌ها و رقابت‌های بخش بیمه عمر در هند انجام دادند. آنان در پژوهش‌های خود به این نتیجه رسیدند که در هند بیمه عمر در خصوصی‌سازی کسب و کار تاثیر فوق‌العاده‌ای داشته است. رشد بیمه عمر درهند به مرتبه بالایی رسیده است. اعدام در هند شرکت‌های خصوصی‌ای که بیمه عمر ارائه می‌دهند را دچار چالش کرده است. افزایش نفوذ بیمه به طرز فکر مشتری در مورد بیمه عمرنشان داده که تغییرات قابل توجهی از شیوه‌های خلاق در سیاست‌های بازاریابی و نوآورانه در تمام ابعاد بخش بیمه عمر داشته است.
راجندران و ناتاراجان[۳۴] (۲۰۱۰) در مقاله‌ای تحت عنوان “تاثیر آزادسازی، خصوصی سازی، و جهانی شدن (LPG) در شرکت بیمه زندگی درهند ( LIC )” تحقیقاتی را در این زمینه انجام دادند. آنان در مطالعات خود بیان می‌کنند که صنعت بیمه در هند منشا و تاریخ طولانی دارد. آنان دو عامل موثر بر رشد هر صنعت بیمه را ظرفیت درآمد افراد یک ملت و اشتیلق و آگاهی عموم مردم می‌دانند. هم‌چنین آنان به این نتیجه رسیدند که فرصت اشتغال و نظام آموزشی صدا باید به طور گسترده در دسترس همگان باشد. علاوه براین، عموم مردم در کنار هم باید برای کمک به رشد صنعت بیمه، از دانش و اهمیت بیمه نگهداری بیشتری کنند. پس از سال ۱۹۹۱ سعی شده است صنعت بیمه در هند به عنوان یک چهره سالم رقابت بین‌المللی بیمه خصوصی نشان داده شود. از چالش‌های جدی در LIC می‌توان به نرخ پس انداز و افزایش رقابت در بازار اولیه و به‌خصوص بسیج تهاجمی اشاره کرد.
بلین و همکاران[۳۵] (۲۰۱۰) در مقاله‌ای تحت عنوان” آیا شرکت‌های بیمه بهداشت عمومی و خصوصی به وب ۲٫۰ می‌روند؟ تعداد موجودی کامل در آلمان ” تحقیقاتی را در این زمنیه در آلمان انجام دادند. اینترنت به عنوان یک منبع برای استفاده اطلاعات و دانش، حتی در زمینه بیمه بهداشت و درمان به‌طور گسترده در دسترس می‌باشد. در زمینه بیمه بعداشت و درمان دو پرسش عمومی وجود دارد: ۱) اطلاعات یا محتوای آن ارائه شده است؟ ۲) چگونه و توسط چه کسی ارائه شده است؟ آنان در مطالعات خود ۲۳۸ بیمه خصوصی و دولتی در آلمان را مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند. حاصل کار آنان در اختیار قرار دادن نتایج توصیفی محققان و آدرس پزشکان بود. علاوه برآن مطالعات آن ها اولین مقوله‌های بنیادی است که تحقیق بیشتر برای بالا بردن استفاد از مدل توضیحی نظری را فراهم می‌کند.
زای[۳۶] (۲۰۱۰) در مقاله‌ای تحت عنوان “آیا شرکت های بزرگ دولتی کارایی کمتری دارند؟ شواهد تجرب از صنعت بیمه اموال و مسئولیت در کشور امریکا” کارایی شرکت‌های بیمه دولتی و خصوصی ایالات متحده را با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها مقایسه کرده است. نتایج تحقیق نشان داده است که به رغم کارایی بالای شرکت ‌های بیمه خصوصی، ‌علت تمایل ایشان به دولتی شدن به دلیل دسترسی به منابع و سرمایه بیشتر است.
فن و همکاران [۳۷](۲۰۰۷) در مقاله ای تحت عنوان “ساختار بازار و بهره‌وری شرکت‌های بیمه اروپا: تجزیه و تحلیل مرزی تصادفی” به تخمین تابع هزینه و کارایی بنگاه‌های بیمه اروپایی پرداخته است. نتایج تحقیق نشان داده است که بیشتر بیمه های اروپایی در مرحله هزینه های کاهشی عمل نموده (افزایشی نسبت به مقیاس) و همچنین اندازه بنگاه و سهم بازار داخلی عوامل تعیین کننده معنی‌داری روی کارایی اقتصادی این شرکت‌ها محسوب می‌گردد.
ساوداف و سخری[۳۸] (۲۰۰۴) در مقاله‌ای تحت عنوان “بیمه خصوصی سلامت: تصریح برای کشورهای در حال توسعه” تحقیقاتی را در این زمینه به‌عمل‌آوردند. آنان در پژوهش‌های خود به این نتیجه رسیدند که بیمه درمانی خصوصی نقش بزرگ و زیادی در سراسر جهان دارد. پژوهش آنان نشان می‌دهد که بیمه خصوصی سلامت در کشورهای با سطح درآمد متفاوت، ساختار نظام سلامت به‌طور گسترده‌ای قابل توجه است. بیمه درمانی خصوصی در سراسر مناطق برجسته کشور با نرخ ویژه بالا از هزینه‌های خصوصی در تضاد است. آنان به این استدلال رسیدند که سیاستگذاران باید برای مقابله با نقشی که بیمه خصوصی در نظام سلامت بازی می‌کند آن را در خدمت اهداف عمومی از پوشش جهانی و حقوق صاحبان سهام در بخش مناسب تنظیم کنند.
فصـل سوم
روش اجرای تحقیـق
۳-۱- مقدمه
تحقیق به عنوان یک جست و جو یا بررسی سازمان یافته، منظم و متّکی به داده ها، به صورت نقّادانه و علمی در زمینه یک مشکل ویژه تعریف می شود که با هدف پاسخ یابی یا راه حل یابی مسئله ای ویژه یا مسایلی مهم صورت می گیرد. در حقیقت تحقیق، اطّلاعاتی را برای مدیران فراهم می کند تا بتوانند بر پایه آن تصمیم بگیرند و مسایل را حل کنند (سکاران، ۱۳۸۱).
در این فصل، با هدف دستیابی دقیق تر، آسان تر و سریع تر به اهداف تحقیق و پاسخ به سؤالات تحقیق ، ابتدا توضیحات لازم در مورد روش تحقیق، منابع جمع آوری اطلاعات و چگونگی و نحوه ی گرد آوری ارائه می گردد. سپس فرایند تحقیق مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. پس از آن نیز جامعه آماری و روش تجزیه و تحلیل مطرح می‌شود.
۳-۲- روش تحقیق
روش، شیوه ی پیش رفتن به سوی یک هدف است . تحقیق مستلزم یک رشته فعالیتهایی است که به درستی اندیشیده شده اند و به دقت به اجرا در می آیند. همچنین دربرگیرنده فرآیندهای جستجو ، بررسی ، آزمون و آزمایش است . این فرآیندها را باید به طور منظم ، به دقت ، منتعقدانه، عینی و منطقی به اجرا درآورد . نتیجه نهایی شامل کشف واقعیات جدیدی است که به ما کمک می کند تا با مشکل موجود برخورد کنیم (سکاران،۱۳۸۸). روشهای تحقیق در علوم رفتاری را می توان با توجه به ۲ بعد مهم تقسیم نمود :
الف)هدف تحقیق ب) نحوه گردآوری داده ها
تحقیق حاضر از نظر هدف، از نوع تحقیقات کاربردی محسوب می شود. از نظر نوع، جزء تحقیقات توصیفی- تحلیل می باشد. از لحاظ مسیر نیز این تحقیق پیمایشی می باشد که در آن سعی می شود روابط بین متغیرها از طریق فرایندی شامل مراحل تصمیم گیری درباره فرضیه پژوهش، انتخاب جامعه پژوهش، روش جمع آوری داده ها و سازماندهی وتحلیل داده ها، بررسی شود. این پژوهش به دنبال آن است که عملکرد شرکت‌های بیمه خصوصی را بررسی کرده و در مورد مراکز ناکارا علت عملکرد ضعیف آنها مشخص گردد.
۳-۳- جامعه آماری
مجموعه واحدهایی که حداقل در یک صفت مشترک باشند یک جامعه آماری را مشخص می سازند و نمونه آماری مجموعه ای از نشانه هاست که از یک قسمت، گروه یا جامعه ای بزرگتر انتخاب می شود، به طوری که این مجموعه معرف ویژگی های آن قسمت، گروه یا جامعه بزرگتر باشد(خاکی،۱۳۸۲). جامعه آماری این تحقیق، شرکت های خصوص در صنعت بیمه است که مشغول به فعالیت هستند.
۳-۴- ابزارهای جمع آوری داده ها
در جمع آوری اطلاعات یا داده ها می بایست شیوه ای بکار گرفته شود که اطلاعات و داده ها با کیفیت بالا، دقیق و موثق استخراج شود، چون کیفیت و اعتبار هر پژوهش تا حد زیادی به اطلاعات و داده های جمع آوری شده و کیفیت و اطلاعات داده ها نیز به شیوه جمع آوری آنها مربوط می شود. بنابراین اگر شیوه های سنجیده و دقیق جمع آوری اطلاعات و داده ها درست و دقیق اجرا شوند، معمولأ به کیفیت بالای داده ها و یافته ها و کسب نتایج معتبر و شیوه های نا‌مناسب به نتایج نامعتبر خواهد انجامید. برای جمع آوری داده های خاص، شیوه های خاصی وجود دارد، اما انواع مشابه داده ها را می‌توان با شیوه های گوناگون جمع آوری کرد. روش های مختلفی نیز وجود دارد، مثل بررسی اسناد و مدارک، مصاحبه، مشاهده، پرسشنامه، گزارش وغیره که با توجه به رویکرد، هدف و طرح پژوهش می توان از یکی از این روش ها یا چند روش به صورت همزمان استفاده کرد(میرزایی،۱۳۸۸).
در تحقیق حاضر داده ها از داده های ارائه شده توسط مراکز بیمه مربوط به سال ۱۳۹۳ گردآوری شده اند.
۳-۵- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
تحلیل پوششی داده ها یک تکنیک برنامه ریزی خطی است که برای ارزیابی وکارایی واحدهای همگون و متجانس مورد استفاده قرار می گیرد.در دهه اخیر این روش سودمند توجه قابل ملاحظه ای را به عنوان ابزار مدیریتی در اندازه گیری کارایی به دست آورده و به طورگسترده ازآن استفاده شده است از این ابزار در بخش هایی از قبیل بانکها،بیمارستانها،دانشگاه ها وغیره بسیار استفاده می شود.
تجزیه و تحلیل داده ها نیز با استفاده از تکنیک مدل سازی ریاضی(تحلیل پوششی داده ها) می باشد.متغیرهای تحقیق شامل شاخص های ورودی و خروجی که از نوع متغیرهای مستقل هستند و اندازه کارایی که از نوع متغیر وابسته می باشد.
مدل BCC
در سال ۱۹۸۴، بنکر، چارنز و کوپر با تغییر در مدل CCR مدل جدیدی را عرضه کردند که بر اساس حروف اول نام خانوادگی آنان به مدل BCC شهرت یافت. مدل BCCمدلی از انواع مدل های تحلیل پوششی داده ها است که به ارزیابی کارایی نسبی واحدهایی با بازده به مقیاس متغیر هستند، زیرا مدل بازده به مقیاس ثابت واحدهای کارای کمتری را در بر می گیرد و مقدار کارایی نیز کمتر می شود.
مدل نسبت BCC
مدل نسبت BCC برای ارزیابی کارایی واحد تحت بررسی به صورت زیر است:
MAX Z0 =
St:
W آزاد در علامتur , vi
ساختار مدل نسبت BCC همانند مدل نسبت CCR است که هم در تابع هدف و هم در تمامی محدودیت ها به صورت کسر یک متغیر آزاد در علامت W افزوده می شود.
الف . مدل مضربی BCC ورودی محور
مدل نسبت BCC یک مدل برنامه ریزی غیر خطی است که برای خطی کردن آن به دو شیوه می توان عمل کرد: ” حداکثر کردن صورت و ثابت نگه داشتن مخرج کسر” که مدل مضربی BCC ورودی محور را ایجاد می کند، یا “حداقل کردن مخرج و ثابت نگه داشتن صورت کسر” که ایجاد کننده مدل مضربی BCC خروجی محور است.

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.