فهرست بستن

پایان نامه با واژه های کلیدی قواعد آمره، قاعده آمره، رشته حقوق

جوان رگرفتارمي سازد و آفت دوم ، محقق پرسابقه ومشهور را تهديدميکند . خوب است دراينجا نقل قولي ازمرحو زرين کوب را نقل کنيم : بي دقتي حاصل شتابکاري است . اين بي دقتي درتحقيق ، بلايي بزرگ است و بسا که ازآن ضلالت هاي سخت برخاسته است . اتفاق مي افتد که اشتباه بين دو اسم ، محقق را به خطايي سخت گرفتارکرده است که اندک دقتي ، ممکن بود او از عواقب وخيم آن خطا درامان نگه دارد .بسيار پيش مي آيد که اعتمادبرنقلي نادرست محقق ساده دل را گمراه مي کند و به ورطه لغزش مي افکند .
شايد درخيلي از موارد، اين بي دقتي از آنجا پديد مي آيد که محقق از فرط غرور و خودپسندي ، برحافظه ى خويش تکيه ميکند257
6- عدم اطلاعات ، خود اطلاعات است درمقام گردآوري اطلاعات ، نبايدصرفاً به آنچه هست ، حصرتوجه کرد .بلکه آنچه نيست نيزمهم است . يکي از تفاوت هاي داده و اطلاعات همين نکته است . وقتي به داده اي دست نمي يابيم ، عدم داده در ذهن تحليلي
محقق، تبديل به اطلاعات مفيدي مي گردد. مثلاً در بحث دانشمندان ازويژگي هاي نبوت توجه به مؤلفه هايي که آنها در تعاريفشان نياورده اند ، براي محقق به اندازه ويژگي هاي ذکرشده مهم است. يا مثال ديگري در
رشته حقوق بين الملل بزنيم فرض کنيم محققي مي خواهد در مورد قواعد آمره در حقوق بين الملل تحقيق
کند . دانشمندان و حقوق دانان برجسته در مورد قاعده آمره ويژگي هايي برشمرده اند؛ براي يک محقق
هوشمندآنچه که بيان نشده هم مي تواند راهنما و مفيد باشد.
6-6- نگارش (بيان پژوهش)
شايد پنداشته شود که بحث “نگارش” تنها جنبه شکلي تحقيق است و نمي توان در آن ريشه هاي فلسفي و فکري نويسنده را تحليل و کشف نمود بعضي نويسندگان مطالبشان را به صورت منظّم تبويب و تنقيح مي کنند. مطالب ذيل عناوين فرعي بيش از يکي دو صفحه نيست، مگر اينکه دنباله بحث بسيطي، ايجاب کند که صفحه اي ديگر به درازا کشد. که البته اين سبک نگارش، اقبال خوانندگان را بيشتر به دنبال دارد. تأليفات استادان فرانسوي از اين جهت نمونه است، به ويژه که در غالب اين آثار،ترتيب منطقي عنوان ها چنان آرايش مي يابد که گروهي از عنوان ها در درون عنوان عام تر جاي مي گيرد و سلسله ي عناوين تا عنوان اصلي کتاب ادامه پيدا مي کند.برعکس ، تاليفات حقوقي انگليسي و آمريکايي از اين امتياز بي بهره است و طفره و گسستگي عنوان ها خواننده را رنج مي دهد. منتها ، دليل اين اختلاف را بايد در نظام فکري آنها جستجوکرد که عادت کرده اند از موضوعات جزئي و پراکنده نتيجه ي متناسب با شرايط را بيابند و نبايد اين را به رسم بي بندو باري و عدم مواظبت نسبت داد.
نتيجه گيرى
معمولاً روش شناسيِ يک علم ، براي دانشجويان وپژوهنده گان آن علم مغفول واقع مي شود.
روشمند بودن يعني نظم دادن به فکر . نظم دادن به فکر ، خود در دو مرحله انجام مي شود :

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *