دانلود پایان نامه با موضوع حقوق زنان

ناعادلانه‌اند، راهي نيست.7-5. آزادي‌خواهان (ليبرتارين‌ها)212ليبرتارين‌ها هم انتقادهايي جدي را عليه برداشت راولز از آزادي و عدالت توزيعي مطرح مي‌کنند213. روبرت نوزيک214 در کتاب آنارشي، دولت و آرمان‌شهر215 يکي از مشهورترين…

ادامه خواندن دانلود پایان نامه با موضوع حقوق زنان

پایان نامه رایگان درباره آزمون فرضیه، دولت الکترونیک، محدودیت ها

پژوهشگـران: علـی عابدینـی حاجـی آبـاد/ نـاصـر نـوروزي 2 فهرست مطالب عنوان صفحه چکیده 8 .................................................. فصل اول : کلیات تحقیق 1-1 مقدمه 10 ............................................................................................................................. 1-2 تبیین موضوع تحقیق 10 1-3…

ادامه خواندن پایان نامه رایگان درباره آزمون فرضیه، دولت الکترونیک، محدودیت ها

دانلود پایان نامه با موضوع اخلاق کانت

را پرورانده بود که ‌ويژگي آن اجماع شهروندان بر مفهومي از عدالت بود که بر فضيلت هم‌کاري در ميان شهروندان ‌‌‌‌‌‌‌‌به‌مثابه‌ي اشخاص آزاد و برابر مبتني بود. اما راولز اکنون…

ادامه خواندن دانلود پایان نامه با موضوع اخلاق کانت

دانلود پایان نامه با موضوع اخلاق کار

مسايل ارگانيسم طبيعي باشند. وظيفه‌ي فلسفه در آينده ‌‌همانا روشن سازي انديشه‌هاي انساني در باب تعارضات اجتماعي و اخلاقي روزگار خويش است.پس اگر فيلسوف بايد موقعيت مسئله‌ساز خاصي را چاره‌انديشي…

ادامه خواندن دانلود پایان نامه با موضوع اخلاق کار

دانلود پایان نامه با موضوع پراگماتيسم، ارگانيسم، انديشه

عقل صرفا وسيله‏اي است در خدمت خواسته‏ها و تمنّيات انسان. "فرد از ديدگاه هابز، هيوم و بنتام به اين مفهوم که هدف‌ها و مقاصد خود را به حکم عقل برگزيند…

ادامه خواندن دانلود پایان نامه با موضوع پراگماتيسم، ارگانيسم، انديشه

دانلود پایان نامه با موضوع شهودگرايي، نظريه‌ي، کمال‌گرايي

است."115 همين توجّه به عدالت از سوي يک فيلسوف ليبرال سبب شد که برخي اين اثر را يک پيش‌رفت مهم در سنّت ليبرالي يا دست‌کم نوسازي آن به‌شمار آورند.‌نظريه‌ي عدالت…

ادامه خواندن دانلود پایان نامه با موضوع شهودگرايي، نظريه‌ي، کمال‌گرايي

دانلود پایان نامه با موضوع اخلاق کانت، فلسفه عمل

يک علم مطرح است وگرنه احصاي نظريات احتمالي مدوّن و نامدوّن کار آساني نيست.80 7-2-3. کانتيسم81 در نظريه‌ي راولز از مؤلفه‌ها و مفاهيمي بهره گرفته شده‌است که ‌‌به‌راحتي مي‌توان اثر…

ادامه خواندن دانلود پایان نامه با موضوع اخلاق کانت، فلسفه عمل

دانلود پایان نامه با موضوع کثرت‌‌گرايي، تقدّم، هويت

به لحاظ مبنايي. اخلاقاً مقدم است؛ چون از نظر راولز:"عدالت نخستين فضيلت نهادهاي اجتماعي است، ‌‌همان‌گونه که حقيقت نخستين فضيلت نظام‌هاي فکري به‌شمار مي‌رود. ...از آن‌جا که حقيقت و عدالت…

ادامه خواندن دانلود پایان نامه با موضوع کثرت‌‌گرايي، تقدّم، هويت

دانلود پایان نامه با موضوع عالم مثال، قانون حاکم، ناکجاآباد

بررسي‌ها دربرابر ‌نظريه‌ي عدالت راولز، از سوي جماعت‌گرايان10 ارائه شده‌است که در ميان چهره‌هاي برجسته‌ي آنان بايد به مايکل ساندل11، السدير مکينتاير، چارلز تيلور و مايکل والزر اشاره کرد.يکي ديگر…

ادامه خواندن دانلود پایان نامه با موضوع عالم مثال، قانون حاکم، ناکجاآباد

تحقیق رایگان با موضوع ليبراليسم، ‌نظريه‌ي، بنابراين

پيروي مي‌کند؛ بنابراين هيچ ملاک استانداردي جهت بررسي ارزش‌مندي يا بي‌ارزشي صحت و ستم چنين عدالتي قابل طرح نيست. محصول چنين وضعيتي آن است که عقايد شريف و سخيف را…

ادامه خواندن تحقیق رایگان با موضوع ليبراليسم، ‌نظريه‌ي، بنابراين