تبیین تعهد به برند بر اساس شخصیت برندها در بازار لوازم خانگی استان گیلان بر اساس یک مدل علّی

دانشگاه آزاد اسلامیواحد رشتدانشکده مدیریت و حسابداریگروه مدیریت بازرگانیپایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A )مدیریت بازرگانی ، مدیریت تحولعنوان:تبیین تعهد به برند بر

Read more

مقایسه¬ی-سبک¬های-یادگیری،-ویژگی¬های-شخصیتی-و-عملکرد-تحصیلی-دانش‌آموزان-عادی-و-ناتوان-یادگیری- قسمت ۵

این نظر توسط اورتون و فریدمن به ترتیب درسالهای ۱۹۳۷ و ۱۹۷۵ عنوان شده است. همانطوریکه نیمکره چپ مغزی برای گفتار و مهارتهای کلامی است

Read more

اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر سازگاری اجتماعی مادران دارای کودک کم توان ذهنی شهرستان سیرجان- قسمت ۱۲

کمبل و باکستر[۲۳] (۲۰۰۶) در پژوهشی تأثیر آموزش مهارت های زندگی را بر موفقیت دانشجویان مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه دست یافتند که

Read more

تاثیر ترکیب مالکیت و هیات مدیره شرکتها بر مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران- قسمت ۵

قلمرو زمانی: قلمرو زمانی تحقیق نیز از ابتدای سال ۱۳۸۸تا پایان سال ۱۳۹۲ یعنی برای یک دوره ۵ ساله می باشدقلمرو مکانی : اطلاعات مورد

Read more