پیش بینی رفتار شهروندی سازمانی دبیران تربیت بدنی از طریق ویژگی های فردی و هوش هیجانی در شهرکرمانشاه۹۳- قسمت ۴

استفاده از عمیق ترین علائق برای حرکت دادن و هدایت به سمت اهداف. برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.  

Read more

ارزیابی رابطه بین هزینه¬های نمایندگی و کارایی سرمایه¬گذاری در شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران- قسمت ۲

مهر و امضاءتقدیم به فرزندان عزیزم،که پناه خستگی و امید زندگانی من هستند.سپاسگزاریاینک که در سایه­سار رحمت ایزد یکتا و عنایات ولی عصر روحی و

Read more

مطالعه ارتباط بین ریسک ورشکستگی و محافظه کاری غیرشرطی حسابداری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران- قسمت ۵

نمودار ۴-۶ – وضعیت مالی شرکت های دچار بحران مالی سال ۸۸   ۴۱۴۲۴۳۴۴۴۹۴۹     فصل اولکلیات تحقیق۱-۱ مقدمهاین تحقیق به بررسی رابطه بین

Read more